Visclub “De Oude Kolken” te Blankenham

 

Visclub ‘De Oude Kolken’ is op 5 juni 1962 opgericht.

Vergunningskosten zijn per 1 januari 2018 á €15,- per jaar en kunt u overmaken op Rek. nr: NL77INGB0000288567 t.n.v. H.S.V. “De Oude Kolken”
P/a Zeestraat 18 8373 EJ Blankenham. Onder vermelding van naam, adres en woonplaats, waarna de vergunning wordt toegezonden.
Ophalen van vergunningen (geen vispas) kan geschieden op Zeestraat 18 (Klazien Oosterkamp), Zeestraat 48 (Harriët Oosterkamp) en eveneens Kerkbuurt 12 (Adrie van Seijen) allen te Blankenham.

Wedstrijddatums zijn:

Een ieder dient een 30 minuten voor aanvang van de witviswedstrijd aanwezig te zijn.

Witviswedstrijd zaterdag 11 mei van 13:30 tot 16:30 uur
Witviswedstrijd zaterdag 25 mei van 13:30 tot 16:30 uur
Witviswedstrijd zaterdag 15 juni van 13:30 tot 16:30 uur
Witviswedstrijd zaterdag 17 augustus van 13:30 tot 16:30 uur
Marathonwedstrijd zaterdag 14 september van 8:30 tot 12:00/13:00 tot 15:30 uur.
Hierbij is de loting om 7:45  in/bij dorpshuis de Skulpe te Blankenham.

Een ieder dient 45 minuten voor aanvang van de snoekwedstrijd aanwezig te zijn. Na loting wachten op sein vertrek.

1e snoekwedstrijd zaterdag  5 oktober van 13:30 tot 16:00 uur
2e snoekwedstrijd zaterdag 12 oktober van 13:30 tot 16:00 uur
3e snoekwedstrijd zaterdag 2 november van 13:30 tot 16:00 uur
1e snertwedstrijd zaterdag 16 november van 13:00 tot 16:00 uur
2e snertwedstrijd zondag 17 november van 9:00 tot 11:00 uur
De 1e snertwedstrijd vertrek 13:00 richting het viswater in Blankenham of Blokzijl vanaf het dorpshuis “De Skulpe” in Blankenham.