Protestantse Kerk Blankenham – voortbestaan

Brief van de Kerkenraad i.v.m. het voortbestaan van de Protestantse Kerk in Blankenham.
Lees hieronder de hele brief en de uitnodiging om mee te praten/denken!

PROTESTANTSE GEMEENTE BLANKENHAM
KERKBUURT 9
8373 EG BLANKENHAM

Betreffende: Informatie over onze gemeente Blankenham,
november 2019

Geachte gemeenteleden van de Protestantse gemeente en dorpsgenoten,

Zoals u weet heeft Blankenham al decennia samen met Kuinre een predikant gehad. Nu Ds. R. v.d. Hucht vertrokken is, moesten wij ons beraden over de toekomst van onze Protestantse gemeente. Kuinre heeft namelijk te kennen gegeven als zelfstandig gemeente verder te willen gaan en besloten om vanaf 2020 elke zondag om 10.00 uur een kerkdienst te gaan houden. Voor de gemeente Blankenham is dat geen optie, omdat wij een kleine gemeente zijn en het aantal kerkgangers regelmatig dermate klein is dat wij als kerkenraad ons weleens afvragen: waar doen we het allemaal nog voor. Een mogelijkheid zou zijn om de gemeente Blankenham op te heffen en een andere bestemming voor de kerk te zoeken. Maar dat is niet wat we echt willen en we zoeken nu naar een oplossing voor de komende jaren.Voorlopig, tot mei 2020, is ds. J. Vonk uit Blokzijl onze consulent, hij is aanwezig bij onze vergaderingen en doet crisispastoraat. Ds. D.J.H. Wolse uit Lelystad heeft in zowel Kuinre als Blankenham enige tijd hulpdiensten verricht en is nu nog interim-predikant in de Protestantse gemeente Kuinre. Blankenham ontmoet hem bij de gezamenlijke vergaderingen die wij de laatste tijd nogal frequent hadden. Hij kwam met een voorstel waar beide kerkenraden zich in kunnen vinden: – De gemeentes Kuinre en Blankenham gaan een eigen contract aan met dezelfde voorganger, waarschijnlijk geen predikant, elk voor een bepaald aantal uren. Er worden structureel geen activiteiten meer samen gedaan, alleen incidenteel.- Mogelijke oplossing m.b.t. de kerkdiensten bij het delen van een voorganger in de toekomst is:
Zondag 1: Kuinre eigen voorganger
Blankenham, gastvoorganger
Zondag 2: In Blankenham geen dienst
Zondag 3: Blankenham, eigen voorganger
Kuinre, gastvoorganger
Zondag 4: Kuinre, gastvoorganger
Blankenham, gastvoorganger
Wanneer een maand 5 zondagen heeft, is er in Blankenham die 5e zondag geen dienst. Op deze manier zou onze Protestantse gemeente nog een tijdje door kunnen gaan, maar als nog minder mensen de kerkdiensten bezoeken houdt het een keer op. Binnenkort willen we een gemeente-avond organiseren in Dorpshuis De Skulpe om u nader te informeren omtrent de ontstane situatie en om uw mening of naar uw idee├źn te vragen over de toekomst van onze kerkelijke gemeente. We hopen op grote betrokkenheid van ons dorp en bevelen deze avond dan ook van harte bij u aan.
Gemeente-avond: woensdag 11 december 2019, om 20.00 uur in de Skulpe. Ds. D.J.H. Wolse zal deze avond leiden.

Met vriendelijke groeten,
De kerkenraad

P.S. Schriftelijk reageren kan ook naar bovenstaand adres.