Annulering Jaarvergadering Dorsbelang

Geachte leden van Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham,

Wegens de afgekondigde maatregelen vanwege het Corona-virus, heeft het bestuur van de vereniging besloten om de jaarvergadering van 20 maart niet door te laten gaan. De jaarvergadering zal op een nog nader te bepalen datum alsnog worden gehouden, zodra de omstandigheden dit toelaten.

Omdat een aantal bestuursleden her- en niet herkiesbaar zijn voor het bestuur, vinden wij het van belang dat de leden hierover beslissen in een jaarvergadering. Daarom zal tot die tijd het huidige bestuur in werking blijven (incl. waarnemend secretaris).
U krijgt van ons ter zijner tijd een uitnodiging voor de uitgestelde jaarvergadering.

Met vriendelijke groet,

namens de Vereniging Dorpsbelang en Dorpshuis Blankenham,

Mariska van Ommen,

Waarnemend secretaris