Beheer Dorpshuis De Skulpe

Beheerder De Skulpe
Afgelopen week heeft Wiecher het bestuur van Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham per brief laten weten dat hij begin volgend jaar, wegens toenemende drukte in zijn andere bedrijven, het beheer van De Skulpe wil beëindigen. In goed overleg met Wiecher zal het bestuur proberen om zo snel mogelijk een nieuwe beheerder te vinden, maar als dit onverhoopt niet zo snel wil lukken, is Wiecher bereid om tot uiterlijk 1 juni 2021 beheerder te blijven. Binnenkort zal er een advertentie geplaatst worden en zal het bestuur op meerdere manieren proberen om de vacature onder de aandacht te brengen, maar uiteraard is alle hulp welkom en hopen wij dat de inwoners van Blankenham ook hun ogen en oren open houden
!Ideeën, voorstellen of vragen kunt u kwijt bij de bestuursleden of via de mail: dorpsbelangblankenham@gmail.com.
Op de jaarvergadering van 18 september a.s. zal er uiteraard ook aandacht aan dit onderwerp worden gegeven!