Vlaggen Blankenham

Beste Blankenhammigers,
Op de laatste dorpsvergadering werd de vraag gesteld of er nieuwe vlaggen besteld konden worden. Naar aanleiding daarvan zijn nieuwe mast- en gevelvlaggen besteld door Hendrik Donker. De gemeente heeft een subsidieprogramma voor dorpsinitiatieven waar bijv. Ook de ‘boekenkast ’  mede mee gefinancierd is. We hebben de subsidie ook gekregen voor onze lokale vlag. Waar de vlaggen eerst 40 en 25 euro zouden kosten, hoeft er nu slechts 25 en 15 euro betaald te worden voor een nieuwe vlag.
Het idee achter de subsidie is dat als we samen wat vaker de vlag hijsen, het dorp een gezelligere, saamhorige uitstraling krijgt in toch eenzame Coronatijden en daarnaast is het ook leuk voor alle toeristenindustrie onszelf als we over de dijk komen.
Je bent natuurlijk vrij om de vlag te hijsen wanneer je wilt, maar we willen hieronder een aantal data voorstellen om als dorp gezamenlijk de vlag te hijsen.
Paasweekend 2-5 april
Meivakantie 24 april – 9 mei
Pinksterweeekend 22-24 mei
Zomervakantie 19 juli – 21 augustus
Het is niet verplicht om de vlag ‘s nachts binnen te halen, zoals bij onze nationale driekleur.
Wil je bij nader inzien toch nog een nieuwe vlag bestellen kan dat bij Hendrik (0610378957]. Er zijn een aantal extra vlaggen ingekocht.
Vriendelijke groeten,
Hendrik Donker en Jannie de Vries