Jaarvergadering Dorpsbelang

Aan de leden van Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham

Blankenham, augustus 2021

 

Geachte heer /mevrouw,

Namens het bestuur van Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham nodig ik u hierbij uit voor de jaarvergadering, welke gehouden zal worden op:

VRIJDAGAVOND 24 september 2021

Aanvang: 20.00 uur in het dorpshuis “De Skulpe” te Blankenham.

De agenda voor deze vergadering staat op de onderaan deze pagina.

ATTENTIE:
De notulen van de vorige jaarvergadering liggen ter inzage in het dorpshuis de Skulpe vanaf 6 september. Deze worden op de vergadering NIET meer voorgelezen.

Met inachtneming van de geldende corona-regels is iedereen van harte welkom.

Wij rekenen op uw komst.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur

Mariska van Ommen
Secretariaat

Agenda Jaarvergadering 24 september 2021