Burendag op 21 oktober!

Burendag Blankenham

Zaterdag 23 september j.l. was de nationale Burendag in Nederland.
Helaas kon deze wegens omstandigheden in Blankenham niet doorgaan.

Uiteraard willen wij deze dag wel organiseren en de nieuwe datum wordt zaterdag 21 oktober a.s.

Deze zaterdagmiddag willen wij samen beginnen met de opfrisbeurt voor de
ontmoetingsruimte in De Skulpe. Een paar werkzaamheden kunnen al worden uitgevoerd, zoals het opruimen van het halletje en een mooiere aankleding daarvan. Ook kunnen de ramen bij het biljart worden aangekleed, zoals in het genoemde plan eerder in de Dijkkrant. De werkzaamheden beginnen om 14.00 uur. Iedereen die wil helpen is welkom!!

Deze burendag kunt u ook uw suggesties en ideeën geven voor de gehele opfrisbeurt, zodat De Skulpe voor iedereen (weer) een aantrekkelijke ontmoetingsplek in het dorp wordt. Kom dus brainstormen!!!

Als afsluiting is er voor iedereen om 17.00 uur een hapje en een drankje in de
ontmoetingsruimte. Dit geldt ook voor diegenen die deze middag niet hebben kunnen helpen met de werkzaamheden en brainstormen.

Iedere dorpsbewoner is dus van harte welkom!!