Kerk In Actie

Inzameling postzegels en kaarten voor Kerk In Actie.

Er zijn al veel postzegels, kaarten, oude mobieltjes, munten en cartridges bijeen gebracht en dat levert heel wat op.
In het jaar 2022 maar liefst € 31.393,88 waarvan € 27.619,68 via postzegels en kaarten en € 3.774,20 via cartridges en mobieltjes.
Het is onvoorstelbaar dat je met iets wat iedereen weggooit heel veel geld bij elkaar kunt brengen. Het moet natuurlijk wel door vrijwilligers gedaan worden, maar het begint bij iedereen die de spullen bewaard en inlevert.
Ook in ons dorp is er al heel wat ingezameld, daarvoor hartelijk dank! Samen kunnen we zo heel wat doen. Kerk in actie steunt met dit geld veel verschillende doelen.
Heeft uw ook nog wat postzegels of kaarten breng ze dan bij mij of bel me dan kom ik ze halen.

Willy van Unen
Blokzijlerdijk 11
tel. 0527-291587.