Jaarvergadering Oranjevereniging

Het bestuur van, Oranjevereniging Blankenham nodigt hierbij iedereen van harte uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering, welke zal plaatsvinden op vrijdag 3 maart 2017 in het dorpshuis “De Skulpe”, aanvang om 20.00 uur. Agenda: Opening door de voorzitter Bespreken notulen van ledenvergadering 2016 Verslag penningmeester Verslag van de kascontrolecommissie Benoeming nieuwe leden voor …

Jaarvergadering Dorpsbelang

Aan de leden van Vereniging ‘Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham’ Geachte heer /mevrouw, Namens het bestuur van Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham nodig ik u hierbij uit voor de jaarvergadering, welke gehouden zal worden op: VRIJDAGAVOND 21 april 2017 Aanvang: 20.00 uur in het dorpshuis “De Skulpe” te Blankenham. ATTENTIE: De notulen van de vorige jaarvergadering …