Puzzeltocht koningsdag

De Oranjevereniging organiseert op Koningsdag 2017: Een gezellige en uitdagende autopuzzeltocht voor jong en oud! Startpunt Dorpshuis de Skulpe, Blankenham Start tussen 13.00 – 14.00 uur; wie eerder start heeft meer tijd om te zoeken, maar bij gelijke stand wint degene met de kortste rittijd. Prijsuitreiking ± 17.00 uur Kosten € 7,50 per auto Vooraf inschrijven …

Jaarvergadering Oranjevereniging

Het bestuur van, Oranjevereniging Blankenham nodigt hierbij iedereen van harte uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering, welke zal plaatsvinden op vrijdag 3 maart 2017 in het dorpshuis “De Skulpe”, aanvang om 20.00 uur. Agenda: Opening door de voorzitter Bespreken notulen van ledenvergadering 2016 Verslag penningmeester Verslag van de kascontrolecommissie Benoeming nieuwe leden voor …

Jaarvergadering Dorpsbelang

Aan de leden van Vereniging ‘Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham’ Geachte heer /mevrouw, Namens het bestuur van Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham nodig ik u hierbij uit voor de jaarvergadering, welke gehouden zal worden op: VRIJDAGAVOND 21 april 2017 Aanvang: 20.00 uur in het dorpshuis “De Skulpe” te Blankenham. ATTENTIE: De notulen van de vorige jaarvergadering …