Kerkdienst januari 2020

Kerkdiensten januari 12 januari – 9.30 uur Voorganger; de heer S. Bakker uit Urk. Na de dienst is er koffie drinken 26 januari – 9.30 uur Voorganger; Mevr. L. Brugmans uit Nunspeet

Keetweek ’t Knalletje

’t Knalletje organiseert weer een paar gezellige dagen in aanloop naar Oud en Nieuw. 27 december: opbouw keet…alle hulp is welkom 28 december v.a. 21.00 uur: Hollandse hitjes en Goud van Oud 29 december open vanaf 16.00 uur met braadworst van de BBQ, snert, glühwein en warme chocolade 30 december v.a. 21.00 uur: Tiroler avond…kom …

Protestantse Kerk Blankenham – voortbestaan

Brief van de Kerkenraad i.v.m. het voortbestaan van de Protestantse Kerk in Blankenham. Lees hieronder de hele brief en de uitnodiging om mee te praten/denken! PROTESTANTSE GEMEENTE BLANKENHAM KERKBUURT 9 8373 EG BLANKENHAM Betreffende: Informatie over onze gemeente Blankenham, november 2019 Geachte gemeenteleden van de Protestantse gemeente en dorpsgenoten, Zoals u weet heeft Blankenham al …

Visclub “De Oude Kolken” te Blankenham

  Visclub ‘De Oude Kolken’ is op 5 juni 1962 opgericht. Vergunningskosten zijn per 1 januari 2018 á €15,- per jaar en kunt u overmaken op Rek. nr: NL77INGB0000288567 t.n.v. H.S.V. “De Oude Kolken” P/a Zeestraat 18 8373 EJ Blankenham. Onder vermelding van naam, adres en woonplaats, waarna de vergunning wordt toegezonden. Ophalen van vergunningen (geen vispas) kan geschieden op …

Blankenham klimt tegen MS

BLANKENHAM KLIMT TEGEN MS BEDANKT U VOOR UW STEUN WE DID IT!!!!! Opbrengst Blankenham klimt tegen MS 2019 € 9.150,– een fantastisch resultaat voor ons team!! Totale verwachte opbrengst Klimmen tegen MS 2019 € 550.000,– Alle donateurs enorm bedankt, In totaal hebben we als team 20x de Mont Ventoux bedwongen op 10 juni 2019, een …