Vergadering Dorpshuis en Dorpsbelang

Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham Secretariaat: Karin Hakvoort P/a Dorpshuis De Skulpe Zeestraat 2 8373 EJ Blankenham 06-15698476 Aan de leden van Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham Blankenham, maart 2019 Geachte heer /mevrouw, Namens het bestuur van Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham nodig ik u hierbij uit voor de jaarvergadering, welke gehouden zal worden op: …

Agenda, vergadering oranjevereniging.

Het bestuur Oranjevereniging nodigt iedereen van harte uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering. Vrijdagavond 1 maart 2019, Aanvang 20.00 In het dorpshuis Skulpe in Blankenham. Agenda 1) Opening door de voorzitter 2) Bespreken notulen van de ledenvergadering 2018 3) Verslag penningmeester 4) Verslag van de kascommissie 5) Benoeming nieuwe leden kascommissie 6) Bestuursleden …

Beheerders dorpshuis

Blankenham 22-2-2019 Beste dorpsbewoners Graag willen wij jullie informeren over de gang van zaken met betrekking tot de sollicitatie procedure beheerders dorpshuis “de Skulpe” Helaas hebben we deze procedure met Reinier en Rebecca per direct moeten beëindigen. Daar waren dringende redenen voor. Gelukkig heeft zich een nieuwe kandidaat aangemeld. Een korte procedure heeft geleid tot …

Kerspel vergadering 2 februari

As Zaterdag 2 februari 2019 Kerspel vergadering aanvang 10 uur in het dorpshuis de ,,Skulpe” Hierbij nog een leuke uitleg van het Kerspel. Voor de nieuwkomers in Blankenham misschien wel interessant. Tot zaterdag!

Bericht vanuit het Dorpshuis en Dorpsbelang

Vereniging Dorpshuis en  Dorpsbelang Blankenham Nieuwsbericht januari 2019 Het bestuur wil graag met u delen dat er nieuwe beheerders voor het dorpshuis gevonden zijn. Per 1 maart zullen Reinier de Wild en Rebekka Woerdman het beheer van het dorpshuis overnemen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zullen zij aanwezig zijn om alvast kennis met u te maken. Namens …

Nieuwjaarsreceptie Namens Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham willen wij u allen uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie op 18 januari 2019 in Dorpshuis de Skulpe. Wanneer: 18 januari 2019 Inloop: 20.00 – 20.30 uur De voorzitter zal om 20.30 beginnen met een korte terugblik over het afgelopen jaar en zal vooruitblikken op wat ons te wachten staat …

Woensdag 5 december 2018 Aan: Inwoners en leden dorpsbelang Blankenham Op 27 november heeft er een ingelaste ledenvergadering plaatsgevonden. I.v.m. het vertrek van Ans en Johan is er gezocht naar een tijdelijke oplossing voor het beheer van dorpshuis de Skulpe. Op basis van vrijwilligers zal het dorpshuis “gedraaid” gaan worden. Het bestuur gaat nu voor …

Kerstfeest zondagsschool

Uitnodiging Voor het kerstfeest van de zondagsschool “’t Meibloempje” Blankenham Op het feest van Jezus geboorte brengen de kinderen u een Sterrenspel En de musical: Een mooie droom Op 24 december om 19.00 uur in de kerk Kom allen dit feest met ons vieren!