Kerspel Blankenham

Het Kerspel Blankenham is ongetwijfeld de oudste instelling in Blankenham.
Omstreeks 1420 werd er gesproken van een Kerspel Blankenham, als afscheiding van het nog veel oudere Kerspel IJsselham. Het Kerspel bestaat dus bijna zolang als het dorp zelf!

Het Kerspel had in de 17e en 18e eeuw onder meer als taak om de, van hogerhand opgelegde, grondbelasting over de landerijen om te slaan. Dit landbezit bestaat nu nog steeds, vandaar dat het Kerspel begin 19e eeuw niet is opgeheven, zoals in veel andere plaatsen.
De landerijen liggen aan de Hammerdijk (sinds de ruilverkaveling in 2013) en heeft een oppervlakte van 8.43.40 ha.

De eigenlijke eigenaren van die landerijen zijn de zogenaamde ‘Ingelanden’. Een ingeland zijn alle meerderjarige alleenstaanden of gezinshoofden van woningen/huizen/appartementen/boerderijen in de voormalige zelfstandige gemeente Blankenham.
Oftewel; op elk adres woont 1 ingeland, bij elkaar zo’n 125 ingelanden. Hieruit wordt het bestuur en iemand voor de financiĆ«n gekozen.
Alle ingelanden zijn welkom op de algemene ingelandenvergadering, meestal in februari op een zaterdagmorgen.
Op die vergadering wordt in elk geval een afgevaardigde van de gesubsidieerde verenigingen verwacht, omdat de opbrengst van de landpacht voor een groot deel wordt uitgekeerd aan de vele verenigingen en clubs. Die gift wordt op de 1e maandag van november ‘uitgekeerd’.

Nieuwe ingelanden (nieuwe bewoners) van Blankenham zijn van harte welkom op de jaarlijkse ingelandenvergadering!!