Visclub ‘De Oude Kolken’

Visclub ‘De Oude Kolken’ is op 5 juni 1962 opgericht.

Vergunningskosten zijn á € 15,- per jaar en kunt u overmaken op Rek. nr: NL77INGB0000288567
t.n.v. H.S.V. “De Oude Kolken”
P/a Zeestraat 18
8373 EJ Blankenham
Onder vermelding van naam, adres en woonplaats, waarna de vergunning wordt toegezonden.
Ophalen van vergunningen (geen vispas) kan geschieden op Zeestraat 18 (Klazien Oosterkamp) en eveneens Kerkbuurt 12 (Adrie van Seijen), allen te Blankenham.
Wilt u meer informatie over de Visclub, dan kunt u contact opnemen met de secretaris Dirk Ram op 06-30149486.

Wedstrijddata 2020 zijn:

Een ieder dient een 30 minuten voor aanvang van de witviswedstrijd aanwezig te zijn.
Witviswedstrijd zaterdag 9 mei van 13:30 tot 16:30 uur
Witviswedstrijd zaterdag 23 mei van 13:30 tot 16:30 uur
Witviswedstrijd zaterdag 13 juni van 13:30 tot 16:30 uur
Witviswedstrijd zaterdag 15 augustus van 13:30 tot 16:30 uur
Marathonwedstrijd zaterdag 12 september van 8:30 tot 12:00/13:00 tot 15:30 uur. (opgave via 06-46280172 voor 5 sept.2020!)

Een ieder dient 30 minuten voor aanvang van de snoekwedstrijd aanwezig te zijn. Na loting wachten op sein vertrek.
1e snoekwedstrijd zaterdag  10 oktober van 13:30 tot 16:00 uur
2e snoekwedstrijd zaterdag 24 oktober van 13:30 tot 16:00 uur
3e snoekwedstrijd zaterdag 7 november van 13:30 tot 16:00 uur
1e snertwedstrijd zaterdag 21 november van 13:00 tot 16:00 uur
2e snertwedstrijd zondag 22 november van 9:00 tot 11:00 uur
De 1e snertwedstrijd vertrek 13:00 uur richting het viswater in Blankenham of Blokzijl vanaf het dorpshuis “De Skulpe” in Blankenham.

Inleg € 5,00 per witviswedstrijd en € 10,00 voor de marathonwedstrijd.
Inleg € 5,00 per snoekwedstrijd. U dient zelf voor kunstaas of aasvis te zorgen!
Inleg € 15,00 voor 2 snertwedstrijden, ongeacht of er één of twee dagen wordt mee gevist.