Zondagsschool ’t Meibloempje Blankenham

Zondagsschool ’t Meibloempje Blankenham

De zondagsschool is er voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar.

Op zondagmorgen komen we samen in de kerk en na een gezamenlijke opening gaan we naar het dorpshuis “De Skulpe”.

De aanvangstijden vallen samen met de kerkdienst. De ene week om 09.30 uur en de andere week om 10.00 uur gelijk in het dorpshuis.

In dit uurtje vertellen we de kinderen een Bijbelverhaal, we zingen en bidden en de kinderen maken een kleurplaat of knutselwerkje. Soms ook een spel of we praten met elkaar en zo is ons uurtje vaak veel te snel voorbij.

Met kerst voeren de kinderen een musical op in de kerk.  Ook gaan we wel eens een weekeind op kamp, we hebben dan een bijbels thema, en doen rond dat verhaal spelletjes, maken knuffels of mooie bouwwerken in het bos. Met Palmpasen worden er palmpaasstokken gemaakt.

Het is onze doelstelling de kinderen op een leuke manier vertrouwd te maken met de bijbel en alles wat daar mee samenhangt. De zondagsschool is er voor alle kinderen, ongeacht hun gezindheid of kerkelijke achtergrond.

Dus iedereen van 4 tot 12 jaar is welkom!

Voor informatie kunt u bellen met:

Contactpersoon: mevr. W. van Unen
Telefoon: 0527-291578