Dorpsbelang Blankenham

Blankenham heeft een Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang.
De voorzitter is dhr. J. Kroeze en voor meer informatie en lidmaatschap kunt u contact met hem opnemen via 0527-239580 of mailen naar dorpsbelangblankenham@gmail.com.
Lidmaatschapskosten zijn € 7,50 per persoon per jaar, u kunt hiervoor een machtigingsformulier invullen. Dit formulier vindt u hier: Incasso-formulier lidmaatschap DB.

Het bestuur vergadert één keer per maand in De Skulpe.
Mocht u punten hebben die voor het dorpsbelang van belang kunnen zijn, dan kunt u deze altijd kenbaar maken.

De bestuursleden zijn:
Jules Kroeze, voorzitter
Rienk Dijkstra, penningmeester
Hendrik Donker, vice voorzitter
Mariska van Ommen, secretariaat
Linda Donker, lid
Esther Klomp, lid
Cees Hundersmarck, lid
Leon Mulch, lid