Dorpsbelang Blankenham

Vereniging Dorpshuis Blankenham stelt zich ten doel om het dorpshuis te beheren, in stand te houden en te exploiteren.

Dorpsbelang Blankenham behartigt de belangen  en de leefbaarheid  van het dorp Blankenham en haar inwoners. Dit doet Dorpsbelang Blankenham onder andere door het onderhouden van de contacten met de gemeente Steenwijkerland en de met de provincie Overijssel.

Het bestuur vergaderd één keer per maand in “De Skulpe”.

Mocht u punten hebben die voor het dorpsbelang van belang kunnen zijn, dan kunt u deze altijd kenbaar maken door contact op te nemen met één van de bestuursleden of een e-mail te sturen naar Dorpsbelang.

Voorzitter: Mariska van Ommen
Telefoon: 06-53890706

Secretaris: Natalie Riemens
Telefoon: 06-27028348

Penningmeester: Harry de Jonge
Telefoon: 06-51051559

Algemene leden:
Rana Feijth
Romke Lemstra
Henk Hobbeling
Rijnie Donker (asprirant lid)

E-mail: dorpsbelangblankenham@gmail.com

Lidmaatschapskosten zijn € 7,50 per persoon per jaar, u kunt hiervoor een machtigingsformulier invullen. Dit formulier vindt u hier: Incasso-formulier lidmaatschap DB.

Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham hanteert ook een Privacyverklaring. Deze kunt u hier lezen!