Ierse Sessie in De Skulpe

Gezellige middag met Ierse muziek voor iedereen! Als je wilt kun je mee spelen of zingen, maar gewoon genieten van de muziek mag ook! Zaterdag 14 mei a.s. in De Skulpe vanaf 15.00 uur

NL Doet 2022

NLdoet 2022 NLdoet…de activiteit om saamhorigheid te bevorderen in eigen dorp. Op 12 maart nodigen wij iedereen uit om een gezellige dag te mogen klussen met buurtgenoten… ons dorp een mooie opfrisbeurt te geven na de beperkingen die Covid ons heeft bezorgd en ons dorp weer uitnodigend maken voor elkaar en voor de vele toeristen …

Voorjaarsborrel Skulpe

Elk jaar organiseert Dorpsbelang een nieuwsjaarsborrel…echter is dat wegens Corona dit jaar niet door gegaan. Om elkaar, bestaande bewoners en nieuwe bewoners, toch te ontmoeten, organiseert Dorpsbelang dit keer een voorjaarsborrel. Dit is tevens het moment dat de nieuwe uitbaters van De Skulpe, Jurgen en Nicolette, zich graag ‘aan u voorstellen’…al zullen al veel bewoners …

Corona-maatregelen vanaf 6 november

Beste verenigingen, In verband met de nieuwste corona-maatregelen laat het bestuur van Dorpsbelang weten voorlopig het beleid vast te houden zoals verwoord in het Dijknieuws van oktober j.l. Er wordt niet actief gecontroleerd in De Skulpe, maar de verenigingen kunnen zelf uiteraard beslissen of er binnen hun club wel gecontroleerd moet worden. Het bestuur heeft …

Gezellige Veiling

Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham organiseert op zaterdag 9 april 2022 een veiling in het dorpshuis, waarbij de opbrengst ten goede komt aan het dorp. Het gekozen doel dit jaar is de inrichting van een nieuw terras bij de Skulpe. Na de veiling is er een spectaculaire verloting. Bezichtiging kavels vanaf 19:30 uur Aanvang veiling 20:00 …

Puzzeltocht Oranjevereniging

Na alle coronaperikelen is de Oranjevereniging Blankenham blij dat wij een activiteit kunnen en mogen organiseren voor het hele dorp. Voor aanstaande 30 oktober op zaterdagmiddag staat er een puzzelrit gepland. De rit is inmiddels uitgezet en wordt nog nader ingevuld door de Oranjevereniging Blankenham. De Oranjevereniging Blankenham

Burendag 2021

Aan alle dorpsbewoners van Blankenham, Ook dit jaar staat de 4e Zaterdag van september weer in het teken van contact tussen buren op de nationale Burendag. In Blankenham hebben we veel gezellige buren, maar ook de laatste tijd veel nieuwe buren! Burendag is dan ook dé gelegenheid om elkaar eens te ontmoeten en kennis te …

Jaarvergadering Dorpsbelang

Aan de leden van Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham Blankenham, augustus 2021   Geachte heer /mevrouw, Namens het bestuur van Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham nodig ik u hierbij uit voor de jaarvergadering, welke gehouden zal worden op: VRIJDAGAVOND 24 september 2021 Aanvang: 20.00 uur in het dorpshuis “De Skulpe” te Blankenham. De agenda voor …