Visclub “De Oude Kolken” te Blankenham

  Visclub ‘De Oude Kolken’ is op 5 juni 1962 opgericht. Vergunningskosten zijn per 1 januari 2018 á €15,- per jaar en kunt u overmaken op Rek. nr: NL77INGB0000288567 t.n.v. H.S.V. “De Oude Kolken” P/a Zeestraat 18 8373 EJ Blankenham. Onder vermelding van naam, adres en woonplaats, waarna de vergunning wordt toegezonden. Ophalen van vergunningen (geen vispas) kan geschieden op …

Blankenham klimt tegen MS

BLANKENHAM KLIMT TEGEN MS BEDANKT U VOOR UW STEUN WE DID IT!!!!! Opbrengst Blankenham klimt tegen MS 2019 € 9.150,– een fantastisch resultaat voor ons team!! Totale verwachte opbrengst Klimmen tegen MS 2019 € 550.000,– Alle donateurs enorm bedankt, In totaal hebben we als team 20x de Mont Ventoux bedwongen op 10 juni 2019, een …

Blankenham klimt tegen MS

Over minder dan 2 weken vertrekt Blankenham klimt tegen MS naar de Mont Ventoux we zijn er klaar voor en hebben er ontzettend veel zin in. We hebben al ontzettend veel donaties gehad, enorm bedankt daarvoor en dat is echt super mocht u nog willen doneren dan kan dat nog via de volgende link https://deelnemers.klimmentegenms.nl/…/blankenham-klimt-teg… …

Vergadering Dorpshuis en Dorpsbelang

Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham Secretariaat: Karin Hakvoort P/a Dorpshuis De Skulpe Zeestraat 2 8373 EJ Blankenham 06-15698476 Aan de leden van Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham Blankenham, maart 2019 Geachte heer /mevrouw, Namens het bestuur van Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham nodig ik u hierbij uit voor de jaarvergadering, welke gehouden zal worden op: …

Agenda, vergadering oranjevereniging.

Het bestuur Oranjevereniging nodigt iedereen van harte uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering. Vrijdagavond 1 maart 2019, Aanvang 20.00 In het dorpshuis Skulpe in Blankenham. Agenda 1) Opening door de voorzitter 2) Bespreken notulen van de ledenvergadering 2018 3) Verslag penningmeester 4) Verslag van de kascommissie 5) Benoeming nieuwe leden kascommissie 6) Bestuursleden …

Beheerders dorpshuis

Blankenham 22-2-2019 Beste dorpsbewoners Graag willen wij jullie informeren over de gang van zaken met betrekking tot de sollicitatie procedure beheerders dorpshuis “de Skulpe” Helaas hebben we deze procedure met Reinier en Rebecca per direct moeten beëindigen. Daar waren dringende redenen voor. Gelukkig heeft zich een nieuwe kandidaat aangemeld. Een korte procedure heeft geleid tot …