Kerspel Blankenham

Het Kerspel Blankenham is ongetwijfeld de oudste instelling in Blankenham.


JeugdActiviteitenCommissie

De JeugdActiviteitenCommissie organiseert voor de jeugd in het dorp activiteiten met als doel samen leuke dingen te doen.


Biljartclub

Biljartclub. De club biljart elke woensdagavond vanaf 20.00 uur in De Skulpe. Indien u interesse of vragen heeft, kunt u contact opnemen met de voorzitter, dhr. J. Lok via 06-17739555. De lidmaatschapskosten zijn € 35,00 per jaar.


Dorpsbelang Blankenham

Blankenham heeft een Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang. De voorzitter is dhr. J. Kroeze en voor meer informatie en lidmaatschap kunt u contact met hem opnemen via 0527-239580 of mailen naar dorpsbelangblankenham@gmail.com. Lidmaatschapskosten zijn € 7,50 per persoon per jaar, u kunt hiervoor een machtigingsformulier invullen. Dit formulier vindt u hier: Incasso-formulier lidmaatschap DB. Het bestuur vergadert …


Muziekvereniging “Opnieuw Verenigd”

Elke vrijdagavond repeteren we van 20.00 uur tot 21.00 uur in Dorpshuis de Skulpe. Voorafgaand zijn de individuele muzieklessen van een aantal muzikanten. Maar daar kunnen er nog meer bij! Jong en oud! Interesse? Neem dan contact op met de voorzitter, mevrouw Aukes op 0527-202891 of stuur een berichtje via onze facebook-pagina: Opnieuw Verenigd Blankenham.


Bridgeclub Blankenham

De bridgeclub bestaat nu nog uit 14 leden. Er is wat mutatie geweest vanwege verhuizingen , maar gelukkig kunnen we toch meestal met 4 tafels, d.w.z. 16 personen bridgen. We hebben een lijstje met bevriende bridgers die bij toerbeurt willen bijspringen om een viertal te vormen. Ook zijn er momenteel weer enkele mensen met de …


Visclub ‘De Oude Kolken’

Visclub ‘De Oude Kolken’ is op 5 juni 1962 opgericht. Vergunningskosten zijn á € 15,- per jaar en kunt u overmaken op Rek. nr: NL77INGB0000288567 t.n.v. H.S.V. “De Oude Kolken” P/a Zeestraat 18 8373 EJ Blankenham Onder vermelding van naam, adres en woonplaats, waarna de vergunning wordt toegezonden. Ophalen van vergunningen (geen vispas) kan geschieden op Zeestraat 18 (Klazien Oosterkamp) en …


VV Blankenham

De Blankenhammer voetbalvereniging bestaat inmiddels al ruim 70 jaar. Ondanks dat het nooit een grote club is geweest, hebben de spelers altijd lol gehad in het voetballen.


Beeldhouwclub ‘Skulptura’

De leden die de club hebben opgezet kregen les van Mirjam Kirpenstein uit Vollenhove. De lessen konden niet worden voort gezet omdat er geen passende ruimte meer beschikbaar was. Dus hebben deze leden de club in 2004 in Blankenham opgericht.