JeugdActiviteitenCommissie

De JeugdActiviteitenCommissie organiseert voor de jeugd in het dorp activiteiten met als doel samen leuke dingen te doen.


Dorpsbelang Blankenham

Blankenham heeft een Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang. De voorzitter is dhr. J. Kroeze en voor meer informatie en lidmaatschap kunt u contact met hem opnemen via 0527-239580. Het bestuur vergadert één keer per maand in De Skulpe. Mocht u punten hebben die voor het dorpsbelang van belang kunnen zijn, dan kunt u deze altijd kenbaar …


Muziekvereniging “Opnieuw Verenigd”

Elke vrijdagavond repeteren we van 20.00 uur tot 21.00 uur in Dorpshuis de Skulpe. Voorafgaand zijn de individuele muzieklessen van een aantal muzikanten. Maar daar kunnen er nog meer bij! Jong en oud! Interesse? Neem dan contact op met de voorzitter, mevrouw Aukes op 0527-202891 of stuur een berichtje via onze facebook-pagina: Opnieuw Verenigd Blankenham.


Bridgeclub Blankenham

In 1995 hebben Ineke Kikstra en Ermie Langerak een bridgeclub opgezet in Blankenham. We hebben 16 leden dus spelen met vier tafels. Elke maandagavond beginnen we om 19.30 uur tot ongeveer 22.30 uur. De contributie per jaar is € 40,00 p.p. Tussen Kerst en Nieuwjaar hebben we een bridgedrive met medewerking van de Bridgeclub uit Blokzijl. …


Visclub ‘De Oude Kolken’

Visclub ‘De Oude Kolken’ is op 5 juni 1962 opgericht. Vergunningskosten zijn á €15,- per jaar en kunt u overmaken op Rek. nr: NL77INGB0000288567 t.n.v. H.S.V. “De Oude Kolken” P/a Zeestraat 18 8373 EJ Blankenham Onder vermelding van naam, adres en woonplaats, waarna de vergunning wordt toegezonden. Ophalen van vergunningen (geen vispas) kan geschieden op Zeestraat 18 (Klazien Oosterkamp), Zeestraat 48 …


VV Blankenham

De Blankenhammer voetbalvereniging bestaat inmiddels al ruim 70 jaar. Ondanks dat het nooit een grote club is geweest, hebben de spelers altijd lol gehad in het voetballen.


Beeldhouwclub ‘Skulptura’

De leden die de club hebben opgezet kregen les van Mirjam Kirpenstein uit Vollenhove. De lessen konden niet worden voort gezet omdat er geen passende ruimte meer beschikbaar was. Dus hebben deze leden de club in 2004 in Blankenham opgericht.


Oranjevereniging

De vereeniging stelt zich ten doel mede te werken tot verbreeding en verdieping van ons nationaal gemeenschapsleven, in het bijzonder door de viering van de verjaardagen van het koninklijk huis en van nationale gedenkdagen.


Toneelvereniging Excelsior

De toneelvereniging is opgericht omstreeks 1935 en is nog steeds een actieve vereniging die ieder jaar weer goed bezocht word tijdens de uitvoering.
Aan de vereniging word door jong en oud deelgenomen daarom is het ook juist gezellig en gevarieerd.