Protestantse gemeente Blankenham

Protestantse gemeente Blankenham

Als u naar Blankenham komt rijden, ziet u van verre de spitse toren van de enige kerk in het dorp.

Al in 1495 was er sprake van een kerkgebouw in Blankenham. Op 18 juni 1892 sloeg tijdens een hevig onweer de bliksem in de kerk, die daarna grotendeels afbrandde. Op 5 februari 1893 kon de vernieuwde kerk weer in gebruik genomen worden.

Mede door inklinking van de grond, na drooglegging van de Noordoostpolder, begon de toren te verzakken en stond het haantje van de toren 70 cm uit het lood.

In 1990 heeft er een restauratie plaatsgevonden waarvoor gelden bijeengebracht werden door de provincie Overijssel, de gemeente IJsselham, diverse kerkelijke en andere stichtingen en niet te vergeten de eigen gemeente en inwoners van Blankenham.

Op zondag luidt de kosteres, mevrouw W. de Wit, de kerkklok een uur voor aanvang van de dienst, een kwartier voor de dienst klinkt de laatste oproep om naar de kerk te komen.

De kerkdiensten beginnen om 9.30 uur en worden eenmaal in de twee weken gehouden. In het mededelingenkastje vooraan het kerkpad staan de diensten en de voorgangers vermeld.

Blankenham is een zelfstandige gemeente en momenteel vacant.

Scriba: mevr. A. Brouwer
Blokzijlerdijk 10
8373 EK Blankenham
Telefoon: 06-13235345

Kosteres: mevr. W.de Wit-Woudwijk
Kerkbuurt 5
8373 EG Blankenham
Telefoon: 0527-202986