Uitgangspuntennotitie voor beleid Kleine Windmolens

Het college van onze gemeente heeft onlangs een uitgangspuntennotitie voor kleine windmolens aangenomen. In deze notitie staat een lijst met criteria die aan de raad wordt voorgelegd. Naast de raad vragen wij ook inwoners en andere belanghebbenden om reactie op de voorgestelde criteria. Misschien wilt u als inwoner of belanghebbende meedenken over de criteria?

Aan de hand van de input van de raad en vanuit inwoners en andere belanghebbenden wordt deze uitgangspuntennotitie uitgewerkt tot een beleidskader. Zoals u begrijpt, kunnen wij niet alle wensen meenemen in dit beleid, maar willen wij wel meegeven hoe er in de gemeente naar de verschillende criteria wordt gekeken, wanneer de raad over het beleidskader besluit.

Ik ontvang dan graag uiterlijk 13 december a.s. uw reactie. Ook als u vragen heeft, kunt u mij uiteraard mailen. Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Ype van Woersem
Adviseur duurzaamheid Gemeente Steenwijkerland.
ype.van.woersem@steenwijkerland.nl

Uitgangspuntennotitie kleine windmolens